Żródło informacji

 

Biblioteka w Bytomiu Odrz.

Po godzinach

Współpraca

 

Losowe zdjęcia

  • Ogłuszeni ciszą
  • Opis: plan filmowy - rynek
  • XIII Festiwal Twórczości Niewidomych
  • XVIII BIESIADA ZESPOŁÓW LUDOWYCH I GRUP ŚPIEWACZYCH
  • Footy

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Reklama

Czy lokaty bankowe to dobry sposób na obecny kryzys? PDF Drukuj Email

 Wybierając odpowiedni dla siebie produkt oszczędnościowy lub inwestycyjny większość społeczeństwa szczególną uwagę zwróci na lokaty bankowe. Uważane są one za jedną z bezpieczniejszych form oszczędzania pieniędzy, potrafiące w pewnych sytuacjach przynieść nieco większy zyska, ale i stratę. 


Jak zatem dokonać wyboru najodpowiedniejszej lokaty bankowej dla własnych środków finansowych?

Dobór lokaty, tak jak i dobór innych produktów finansowych, powinien zostać dokładnie przemyślany. Odpowiednio przeprowadzone porównanie lokat pozwoli wybrać propozycje najbardziej adekwatne do zakładanych przez klienta opcji, czyli kwoty przeznaczonej dla danej inwestycji, czasu na jaki ma zostać zawarta umowa oraz płynności finansowej kwoty, czyli możliwości ewentualnego wcześniejszego wycofania kwoty.
Jednym z najważniejszych czynników określających jakość lokaty jest wysokość jej oprocentowania. Im wyższe, tym większy powinien być zysk. Jednak najlepsza lokata nie musi być opatrzona najwyższym oprocentowaniem. Bardzo prawdopodobne jest znalezienie innego produktu, o niższym oprocentowaniu, ale większej częstotliwości kapitalizacji odsetek, przez co zwiększająca się podstawa do naliczania tych odsetek umożliwia zgromadzenie większej kwoty w tym samym czasie. 

Podobnie można oceniać lokaty długoterminowe i krótkoterminowe z kapitalizacją odsetek po wygaśnięciu lokaty. Lokata krótkoterminowa umożliwia jej odnowienie i zwiększenie kwoty lokaty. 

Same lokaty obarczone są również mniejszym lub większym ryzykiem. Najmniejsze ryzyko dotyczy lokat o oprocentowaniu stałym i progresywnym, których zysk jest łatwy do obliczenia. Inną sprawą są lokaty o oprocentowaniu zmiennym, których oprocentowanie zmienia się wraz ze stopami procentowymi. Tu klient może na tych zmianach równie dobrze zyskać bądź stracić, dlatego konieczne jest zapoznanie się z oczekiwaniami rynkowymi w stosunku do stóp procentowych. Jeszcze większe ryzyko dotyczy lokat powiązanych z instrumentami inwestycyjnymi. Lokowanie części kwoty w funduszach inwestycyjnych bądź na giełdzie papierów wartościowych wiąże się z możliwością uzyskania znacznego zysku, ale i możliwością uzyskania odsetek nie przekraczających wartości inflacji. 

W przypadku niepewnej sytuacji finansowej, kiedy to może się okazać wcześniejsze wycofanie środków finansowych, najlepsza lokata powinna gwarantować możliwość wycofania całej kwoty, najlepiej wraz z naliczonymi do momentu wycofania odsetkami. Zapewniona płynność finansowa w takich przypadkach okazuje się ważniejsza, ponieważ przy wyborze innych lokat może okazać się niemożliwe odzyskanie odsetek. 

Istnieje jeszcze możliwość zawarcia umowy lokaty walutowej, które obarczone są dodatkowym ryzykiem związanym kursem walut, oraz standardowym, związanym z stopami procentowymi obowiązującymi w danym państwie lub strefie euro.

 

www.rankinglokat.net - tutaj znajdziesz bieżący ranking lokat o najwyższym oprocentowaniu rzeczywistym.

 

Zapisy na JUDO

judo2014

Ostatnie komentarze